מהו טופס 4

 

טופס 4 או טופס אישור אכלוס בשמו האחר הוא אישור פורמלי הקובע כי בניית או שיפוץ נכס הסתיימה והמבנה מתאים לאכלוס מכל ההיבטים. זהו אחד מהאישורים הסופיים בתהליך הבנייה. כאשר מבנה חדש נבנה או שביצענו שיפוץ מאסיבי במבנה קיים נדרשנו לאישורים מיוחדים לכל אורך הדרך. האישור האחרון בשרשרת הזו הוא טופס 4. הטופס הזה קריטי לכל הצדדים המעורבים. דיירים לא רשאים להיכנס למבנה החדש טרם קבלת האישור הזה.

 

את הבקשה לטופס 4 מגיש הקבלן. בבקשה זו הוא מתחייב כי כל עבודות הבנייה באתר הסתיימו בהתאם לדרישות. הקבלן ומהנדס השלד שלו חותמים על הבקשה והיא מוגשת לרשות המקומית כאשר היא כוללת אישורים ממכון התקנים, מכבי האש, אישור מפיקוד העורף שהממ"ד הדירתי עונה על הדרישות ועוד. הרשות המקומית היא זו המנפיקה את אישור האכלוס לאחר ביקורת באתר. טופס 4 מאפשר את חיבור המבנה לתשתיות המים, הטלפון והחשמל.

 

עקרונית ניתן להגיש בקשה לטופס 4 גם אם לא הושלמו כל העבודות באתר כל עוד העבודות שטרם הושלמו אינן מסכנות את הדיירים ואינן מפריעות לשימוש במבנה. דוגמאות יכולות להיות מערכות גינון והשקיה, צבע, גדר ועוד. במקרים כאלה יידרש הקבלן להפקיד ערבות בנקאית על מנת לוודא שכל העבודות אכן יושלמו. טופס 4 נועד להגן עליכם משימוש במבנה לא בטיחותי או לא ראוי למגורים כפי שהוגדרו בהיתר הבנייה שלו.

 

ברוב חוזי המכר, טופס 4 מהווה אבן דרך לקבלת התשלום האחרון על הנכס מכיוון שאחריו יקבל הקבלן תעודת גמר. לפעמים הקבלן שלכם ינסה לטעון שטופס 4 הוא עניין בירוקרטי בלבד על מנת לשכנע אתכם להיכנס למבנה לפני קבלת הטופס ולהעביר אליו את התשלום האחרון. הדבר הזה אינו נכון והוא אסור בתכלית האיסור. אין לאכלס מבנה ללא הטופס הזה בשום מקרה. יתכן בהחלט שמבנה לא יקבל טופס 4 והמשמעות היא כי המבנה הזה אסור באכלוס עד שיטופלו כל הליקויים שנמצאו. מעבר לכך שמבנה כזה מסוכן בטיחותית, אכלוס שלו מהווה עבירה פלילית. אל תתפתו להיכנס למבנה שלא קיבל טופס 4. יש סיבה לכך.